Lexikon der Biologie

ZymomonasArt: Zymomonas mobilis

(= Pseudomonas lindneri = Thermobacterium mobile = Saccharomonas lindneri = Zymomonas mobile = Zymomonas anaerobia = Achromobacter anaerobium)Unterarten:

Zymomonas mobilis subsp. mobilis (Zymomonas anaerobia subsp. anaerobia)

Zymomonas mobilis subsp. pomaceae (=Zymomonas anaerobia subsp. pomaceae = Zymomonas mobilis subsp.

pomaceae [pomacii])

[Drucken] [Fenster schliessen]